Rodo

Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Administrator Danych Osobowych (ADO) informuję, że:
Posiada Pani/Pan prawo do bezpłatnego:
- dostępu do danych osobowych;
- poprawiania danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; - przenoszenia danych osobowych;
- cofnięcia, usunięcia czy bycia zapomnianym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży mebli kuchennych.

Podane dane osobowe nie będą w żaden sposób poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowane.

Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym, jeżeli tego będzie wymagała realizacja dalszych zadań związanych z realizacją umowy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w postaci papierowej i elektronicznej.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez ADO.

Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania, lecz nie dłużej niż na realizacji umowy.

Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest: Szymik Jarosław, email: jaroslaw@andal-kuchnie.pl , tel. 506104763

  Andal Studio Mebli, ul. Mikołowska 53, 44-200 Rybnik      tel. kom. 607 098 799, tel. kom. 530 140 070